Talk About ChanBaek

11046962_404732346367793_4965081750584598840_n

1. BaekHyun trong lòng ChanYeol.

2. Nghĩ về ChanBaek trong một đêm không ngủ được.

3. Rumour?

4. Tâm sự mỏng

5. Những dấu hiệu lượm lặt được và suy diễn

(1|2|…)

6. Những nghi ngờ gần đây…

7. ChanYeol trong lòng BaekHyun.

8. 0110 (2016):

Fanservice | Có những điều nhỏ bé tạo nên tình yêu | Một chút ấm áp trong năm tháng vội vã

❁ (1|2|3) ❁

9. Câu chuyện trên Instagram.

10. Yêu thương của ChanBaek.

❁(B: 1|…|C: 1|2|…)❁

11. 2016 

(1|2|…)